X
تبلیغات
زولا

معنای عشق

the meaning of love

تصاویر عاشقانه

   بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ می زنند ولی آنها جدی جدی میمیرند.

       تو شوخی شوخی به من لبخند زدی ولی من جدی جدی عاشقت شدم.

           تو شوخی شوخی فراموشم کردی ولی من جدی جدی برات میمیرم

 

تصاویر عاشقانه بوسه